صفحه اول - خلاصه مقاله

 

 

امروزه سازمانها دریافته اند که در انجام کلیه امور همواره پیشگیری از طریق اجرای یک سیستم مدون و کارآمد بسیار مناسب تر از روشهای اصلاح بعد از برخورد با شرایط غیر ایمن و پس از وقوع حادثه است. بنابراین روز به روز نیاز به ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی در سازمانها بیشتر احساس گردید.اولین گامی که در این زمینه، یعنی تدوین یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برداشته شد تدوین استاندارد BS 8800:1996 توسط موسسه استاندارد انگلیس بود با ارائه این استاندارد نیاز به یک استاندارد بین المللی در این زمینه بیشتر احساس گردید و چند موسسه استاندارد ملی از جمله موسسه استاندارد ایرلند، آفریقای جنوبی، انگلیس، مالزی و چند شرکت معتبر بین المللی ثبت و صدور گواهینامه در اقدامی مشترک نسبت به تهیه و تدوین استاندارد OHSAS 18001:1999 و راهنمای آن OHSAS 18002:1999 اقدام نمودند

 

 

نام  :غلامحسین

نام خانوادگی  : مداح

میزان تحصیلات :فوق دیپلم

متولد: 1336

 

ازسال 1367 تا 1371 امورمهندس ونوسازی وتاسال1374 اداره طرح ونظارت برق4 وتاسال1384کاردان کامپیوترواز1384تا کنون مهندسی وطراخی برق3